Claudio Saelens

Zonnepanelen voor de gemeentelijke gebouwen

Zonnepanelen voor de gemeentelijke gebouwen

CD&V Beernem is binnen de coalitie voortrekker van het burgemeestersconvenant en heeft de ambitie om van Beernem een CO2-neutrale gemeente te maken. In de gemeenteraad van oktober 2017 pleitte raadslid Martine De Roo (CD&V) om op al onze gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen.

"Uit het energiezorgplan van onze gemeentelijke gebouwen blijkt dat zonnepanelen de beste investering is om onze gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken." licht schepen van milieu Claudio Saelens (CD&V) toe. Ze verdienen zich vanzelf terug na een periode van 7 à 8 jaar. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om een installatie te plaatsen op het dak van het sociaal huis. In een volgende fase zullen een 100-tal panelen geplaatst worden op het dak van de bibliotheek en de uitbreiding van de bibliotheek.

OCMW-voorzitter Ruben Strobbe is alvast tevreden met deze beslissing. Het OCMW gebouw is goed georiënteerd en verbruikt heel wat energie. Terecht dat dit gebouw prioriteit krijgt.

Gepubliceerd op 7 juni 2018