Claudio Saelens

Vijf werven in Beernem

Vijf werven in Beernem

Schepen van Openbare werken Claudio Saelens (CD&V) kondigt aan dat binnenkort naast de werken in Oostveld vier nieuwe wegeniswerken worden opgestart in de gemeente. “We zijn er ons bewust van dat deze werken ingrijpend zijn en overlast meebrengen voor onze inwoners. Toch willen we begrip vragen voor de situatie. We roepen onze inwoners op om rekening te houden met deze werken bij hun verplaatsingen.”

In opdracht van het Agentschap wegen en verkeer worden binnenkort twee werven opgestart in de gemeente:

Werken t.h.v. kruispunt Knesselarestraat / Hoogstraat

Op dinsdag 29 januari 2019 starten er werken ter hoogte van het kruispunt van de Knesselarestraat met de Hoogstraat. Om de snelheid te verminderen wordt bij het binnenrijden van Oedelem centrum een middengeleider aangelegd. Ook wordt het kruispunt compacter gemaakt om de snelheid van het afslaand verkeer vanop de Knesselarestraat naar de Hoogstraat te beperken. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de werken duren tot 7 maart 2019. Het verkeer beschikt tijdens de werken maar over één rijstrook. Er zullen driekleurige verkeerslichten staan.

Nieuwe fietsinfrastructuur in Parkstraat

Bij gunstige weersomstandigheden starten op maandag 18 februari 2019 de werken in de Parkstraat om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Ook het wegdek wordt vernieuwd. De werkzone start ter hoogte van Argenta (kruispunt Parkstraat / Stationsstraat) en loopt tot aan de brug over het kanaal. Bij goede weersomstandigheden zijn de werken klaar op 12 april 2019. Er worden nieuwe fietspaden aangelegd ter hoogte van basisschool “De Drie Beertjes”. Tussen het tankstation en de brug over het kanaal komen fietssuggestiestroken.
De doorgang is voor de volledige duur van de werken onderbroken. Het werk is opgesplitst in drie fasen.

  • In een eerste fase werkt de aannemer vanaf Argenta (incl. kruispunt Parkstraat/Stationsstraat) tot net voor het kruispunt Parkstraat/Wellingstraat. In deze fase is een omleiding voorzien langs de H. d’Ydewallestraat en de Wellingstraat.

  • In een tweede fase werkt de aannemer vanaf het kruispunt Parkstraat/Wellingstraat (incl. kruispunt) tot aan het kanaal. In deze fase is een omleiding voorzien langs de Sint-Andreaslaan, Sint-Jorisstraat, Kauter en Vaart-Noord.

  • In een derde fase, waarin het wegdek wordt uitgefreesd en geasfalteerd, wordt de Parkstraat afgesloten vanaf de verkeerslichten (kruispunt Sint-Andreaslaan) tot aan het kruispunt met de Waterstraat (excl. kruispunt). In deze fase geldt dezelfde omleiding als in fase twee.

Door infrabel wordt van start gegaan met de herinrichting van de stationsomgeving.

Voor de herinrichting van de stationsomgeving is er nog een aanbestedingsprocedure lopende. Toch kan je vanaf 28 januari 2019 al enige beweging waarnemen. Dan starten immers de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen. Zij moeten bepaalde leidingen verplaatsen en/of vernieuwen. Er is onder andere een persing onder de spoorweg en een persing onder de Wingenesteenweg voorzien. Hiervoor zijn grote machines nodig. Dit kan voor hinder zorgen.

Verder zijn er nog twee gemeentelijke werven, één nieuwe werf en één lopende werf:

Heraanleg voetpaden Hugo Verrieststraat

Vanaf 21 januari 2019 starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de opritten en voetpaden in de Hugo Verreiststraat. De aannemer zelf zal bij gunstige weersomstandigheden starten op maandag 28 januari 2019.

Aansluiting Oostveld – Pluime - Zeldonk

De langst lopende werf op heden is deze van de rioleringswerken in Oostveld. Deze werken duren nog tot september 2020. De huidige fase in de knesselarestraat loopt nog tot eind maart. Daarna kan de Knesselarestraat terug opgesteld worden, en zal gestart worden met de werken in de Zeldonkstraat. De werken in de Zeldonkstraat duren tot begin oktober 2019.

“Concrete info rond deze werken kan bekomen worden bij de gemeentelijke technische dienst of op de site van de gemeente: https://www.beernem.be/wegenwerken” aldus schepen van openbare werken Claudio Saelens (CD&V)

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) die bevoegd is voor mobiliteit voegt er aan toe dat deze werken op korte termijn overlast bezorgen, maar als doel hebben de verkeersveiligheid op verschillende locaties te verhogen.

Gepubliceerd op 24 januari 2019